Sponsoren oktober 2018

2 oktober 2018 om 20:22 uur in , . Gepubliceerd door
Beste leden,
Iedereen is weer gestart met trainen na een welverdiende vakantie, de sponsorcommissie heeft in deze periode niet stil gezeten en heeft met een aantal sponsoren gesprekken gevoerd over het verlengen of aangaan van een contract.
In de afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met een aantal sponsoren om het bestaande contract te verlengen. We zijn blij en trots dat Henk Wagenaar, Gijsberts, De Waardige Waard hun naam langer hebben verbonden aan onze vereniging. Ook zijn we blij te vermelden dat Heren 4 blijft sponsoren en dat J.J Verskoeriers Dames 3 gaat sponseren.
Eén de ouders van een jeugdlid dat zwemt bij onze zwemafdeling heeft aangegeven dat ze de gehele afdeling wil sponsoren. In de komende periode zal de zwemgroep in nieuwe kleding worden gestoken en worden voorzien van een sporttas. Namens onze vereniging heten we AR Juridisch van harte welkom bij de club.
Verder is een nog een bedrijf, wat verder wenst annoniem te blijven, bereidt gevonden om de Jeugd O13 te sponsoren, ook dit komt via de ouders van een jeugdlid. Zowel AR Juridisch en deze ouders hebben op eigen inititatief contact opgenomen met de sponsorcommissie en hier zijn we trots op! dit tekent de betrokkenheid die mensen hebben met onze vereniging.
Kleding
In de zomer is een inventarisatie gemaakt voor welke teams nieuwe kleding besteld moet worden, dit heeft helaas in de afgelopen periode stil gelegen vanwege betrokkenheid van een aantal leden van sponsorcommissie bij het jubileum. Dit wordt zo snel mogelijk weer opgepakt.
Ondertussen zijn we ook op zoek naar versterking voor de sponsorcommissie, mocht je geinteresseerd zijn neem dan contact op met:
– Jose Overmars
– Hajo van Raavenswaay
– Frank van Rooyakker
– Marc de Haan
Een sportieve groet,
De sponsorcommissie