Bestuur december 2016

24 november 2016 om 21:16 uur in , , . Gepubliceerd door

Belangrijke data!

In de maand december zijn er een aantal bijzonderheden met betrekking tot de trainingen. Maandag 5 december is er geen training in verband met Pakjesavond. Alle trainingen op deze avond komen te vervallen. Vrijdag 9 december  organiseert zwembad De Schaeck de jaarlijkse Bingo. Hierdoor kunnen wij op deze geen gebruik maken van de kantine. Ter compensatie wordt in de multifunctionele ruimte een plek gecreëerd waar leden en ouders van leden kunnen zitten. Ouders krijgen één kop koffie of thee gratis en later op de avond wordt bier met korting aangeboden. Vrijdag 23 december is er geen training. Vanwege het groot onderhoud van zwembad De Schaeck kunnen we deze avond geen gebruik maken van het zwembad. Dit betekent dat woensdag 21 december de laatste training is voor de Kerstvakantie. Op maandag 9 januari 2017 worden de trainingen weer hervat.

Algemene Vergadering

Op 26 oktober jl. vond de Algemene Vergadering van Proteus plaats. Het bestuur is de aanwezigen dankbaar voor hun aanwezigheid en inbreng. De belangrijkste zaken die deze avond besproken zijn:

  • Rick van der Linde is met instemming van de Algemene Vergadering (AV) herkozen als Penningmeester van Proteus;
  • Marc de Haan is met instemming van de AV herkozen als Secretaris van Proteus;
  • Het bestuur heeft afscheid genomen van Hajo van Ravenswaay. Hij was 3 jaar waardevol lid van het bestuur;
  • Het jaarplan 2016-2017 is gepresenteerd, een plan dat aansluit op de visie zoals beschreven in ‘Twellose Waterkracht 2015-2020’;
  • Een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement is tijdens de vergadering besproken. Het bestuur gaat de door de aanwezigen aangegeven wijzigingen doorvoeren en tijdens de volgende AV in 2017 zal het stuk ter goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd;
  • De contributie is voor het seizoen 2016-2017 gelijk gebleven;

Verzekering KNZB

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Tijdens een training, wedstrijd of andere activiteit die wij als vereniging organiseren gebeurt er wel eens iets waardoor je een schram of blauwe plek op loopt. Heel af en toe gebeuren er wel eens grotere ongelukken, ongelukken waarvoor hulp van bijvoorbeeld een arts nodig is. Omdat je een lidmaatschap hebt bij Proteus, is de collectieve ongevallenverzekering van de KNZB ook op jou van kracht.

In sommige gevallen kun je hier aanspraak op maken en een deel van de door jou gemaakte (ziekte)kosten terug krijgen via de verzekering van de Zwembond. Voor meer informatie met betrekking tot de collectieve verzekeringen van de KNZB kun je terecht op de website van KNZB of contact opnemen met Marloes van Ekris (KNZB) via 030-7513253 of marloes.van.ekris@knzb.nl.

Achter de schermen…

Het bestuur komt minimaal 1 keer per maand bij elkaar om te vergaderen over allerlei uiteenlopende zaken die zich binnen Proteus afspelen. Daarnaast gaan we naar verschillende bijeenkomsten en conferenties, organiseren we diverse activiteiten en geven we richting aan onze commissies. Maar dit gebeurt allemaal achter de schermen. In deze rubriek een kijkje in de bestuurlijke keuken van Proteus.

De afgelopen periode stond in het teken van voorbereiding op de Algemene Vergadering, hier zijn we als bestuur altijd behoorlijk druk mee. Het is daarom goed om te zien dat zoveel leden de moeite nemen om hierbij aanwezig te zijn en van de gelegenheid gebruik maken om hun stem te laten horen. Tijdens de AV hebben we ons jaarplan gepresenteerd, dat aansluit op de visie van het bestuur. Een van de speerpunten het komende jaar is communiceren. Dit was namelijk een van de punten waarin we ons kunnen verbeteren volgens de enquête die jullie afgelopen voorjaar hebben ingevuld. Daarom doen we de komende periode mee aan traject van de KNZB ‘Communiceren voor Verenigingen’. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest en deze is al erg waardevol gebleken. Wordt vervolgd…

Sportieve groeten,

Het bestuur

Peter Wiggers (voorzitter)
Marc de Haan (secretaris)
Rick van der Linde (penningmeester & ledenadministratie)
Gerdien Penterman
Hayo van Ravenswaay
Heleen van Bemmel

Als er vragen of opmerkingen zijn rondom hierboven besproken of andere onderwerpen, wil je je melden als vrijwilliger of zou je graag eens een bestuursvergadering bij willen wonen? Meld je dan bij Peter Wiggers via voorzitter@proteus.nu