Bestuur juli 2020

14 juli 2020 om 21:10 uur in , . Gepubliceerd door

Beste Leden,

Nog een paar trainingen en dan zit het seizoen 2019-2020 erop. Een seizoen dat op een bizarre manier op zijn einde kwam, maar gelukkig wel met nog een paar weken waarin we het water nog in konden. In deze nieuwsbrief aandacht voor de contributie inning van deze maand, de buitentraining en onze algemene vergadering op 16 september.

Proteus en COVID-19

Wat zitten we in een bizarre situatie. Niemand had bij de start van 2020 voorzien dat het jaar zo zou verlopen. Een intelligente lockdown, stilleggen van competities en bijna 3 maanden niet kunnen trainen in ons zwembad. Omdat we ons allemaal zo netjes aan de voorschriften hebben gehouden konden er versoepelingen worden doorgevoerd. Langzaam werd Nederland weer opengesteld en gelukkig mochten ook wij vanaf 3 juni het water weer in, zij het onder strenge voorwaarden. Inmiddels zitten we in de laatste week van het seizoen en wordt er bijna weer onder normale omstandigheden getraind. 

Bijna, want nog steeds moeten we gezamenlijk een aantal regels in acht nemen. 

We willen iedereen dan ook op het hart drukken om op elkaar en deze regels te blijven letten. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van onze leden en het openblijven van het zwembad. Het lijkt erop dat het nog wel even duurt voordat er een vaccin komt, dus is het de verwachting dat een groot deel van de regels ook in het nieuwe seizoen nog van kracht blijft. Hoe dit er precies uit gaat zien laten we jullie te zijner tijd weten, maar in de basis zal het volgende overeind blijven:

  • Heb je klachten, dan blijf je thuis. 
  • Houdt buiten het water, dus op de kant, onder de douche en in de kleedruimte 1,5 meter afstand tot elkaar!
  • Was regelmatig je handen
  • We willen de hoeveelheid mensen die tegelijkertijd in de badhal is zo veel mogelijk beperken. Op die manier, kunnen we een mogelijke besmetting snel isoleren. Kom dus zo laat mogelijk naar het zwembad.
  • Wacht buiten de badhal tot je wordt opgehaald 
  • Kom omgekleed naar het zwembad toe
  • Niet te veel personen tegelijk in de kleedruimtes

>> het protocol voor de herstart van onze trainingen (versie 1 juni 2020) vind je hier. <<

Laatste en eerste training

De laatste training van het seizoen vindt plaats op vrijdag 17 juli 2020. De eerste training van het nieuwe seizoen is op maandag 17 augustus 2020. Hoe het trainingsrooster en de protocollen er dan uitzien horen jullie te zijner tijd. 

LET OP! Omdat we het seizoen eerder opstarten dan normaal komt ons trainingsrooster in de knel met dat van het zwembad. Daarom komen de trainingen op de woensdagmiddagen van 19 en 26 augustus te vervallen. De eerste training op woensdag vindt dus plaats op 2 september 2020.

 

 

Contributie 

Zoals aangekondigd in Corona update 3 (verstuurd op 21 april) hebben wij als bestuur besloten om de contributie van het kwartaal april, mei en juni, eenmalig te verlagen. Voor dit kwartaal, dat in de komende weken zal worden afgeschreven van jullie rekening, zullen we € 10,- per lid in rekening brengen. Op deze manier komen we tegemoet aan het ontbreken van trainingsmogelijkheden in een gedeelte van dit kwartaal en houden we voldoende inkomsten om aan onze vaste doorlopende verplichtingen, zoals onze contributieafdrachten aan de KNZB, te kunnen voldoen. Uitzondering hierop zijn onze leden die gebruik maken van het familiezwemmen. Bij hen zal er in voor dit kwartaal € 0,- in rekening worden gebracht.**

**Als bestuur zijn we volgens artikel 10.3 van onze statuten bevoegd om in bijzondere gevallen een verlaging van de contributie door te voeren.

Buitentraining

In de vier weken dat we niet binnen trainen in zwembad De Schaeck, is het weer mogelijk om in het buitenbad te trainen. Zie hieronder het trainingsrooster. 

Maandag:

18.00 – 18.50 uur Waterpolojeugd O15

19.00 – 19.50 uur Waterpolo dames

20.00 – 20.50 uur Waterpolo heren

Woensdag:

18.30 – 19.30 uur Zwemafdeling

Vrijdag:

18.00 – 18.50 uur Waterpolojeugd O17

19.00 – 19.50 uur Waterpolo dames

20.00 – 20.50 uur Waterpolo heren

**Let op, ook hier zit tussen de trainingen 10 minuten wisseltijd om de drukte rondom het zwembad tot een minimum te beperken. 

Vooraankondiging ALV Proteus

Op 16 september 2019 vindt onze jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. We komen dan bij elkaar om het afgelopen seizoen te bespreken en door te kijken naar het seizoen 2020-2021. Als bestuur zijn we aan het overwegen om de ALV digitaal te laten plaatsvinden, maar horen graag wat jullie ervan vinden. Geef je mening door te stemmen in de pol. 

Allemaal een hele fijne zomer toegewenst! 

Sportieve groeten,

Het bestuur

Peter Wiggers (voorzitter)

Rick van der Linde (penningmeester & ledenadministratie)

Gerdien Penterman (secretaris)

Alissa Harmelink

Rogé van Maasakker

Als er vragen of opmerkingen zijn rondom hierboven besproken of andere onderwerpen, wil je je melden als vrijwilliger of zou je graag eens een bestuursvergadering bij willen wonen? Meld je dan bij Peter Wiggers via voorzitter@proteus.nu