Bestuur juni 2018

1 juni 2018 om 19:05 uur in , . Gepubliceerd door

Beste leden, 

Het seizoen zit er bijna op. Nog een paar trainingen en dan gaan we lekker genieten van de zomervakantie. De laatste training van het seizoen is op vrijdag 15 juni de eerste training van het nieuwe seizoen 2018-2019 is op maandag 27 augustus. Voor het overzicht van de trainingstijden voor het nieuwe seizoen, kijk dan op onze website.    

Samenloop voor Hoop
Op 7 en 8 juli 2018 doet de Gemeente Voorst mee aan de Samenloop voor Hoop, een initiatief van KWF Kankerbestrijding, een evenement voor iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. Op SamenLoop voor Hoop Twello wordt 24 uur stilgestaan bij de ziekte kanker en wordt het leven gevierd. In teamverband wordt er gewandeld en er is altijd minstens één teamlid per team op het parcours als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Vóór en tijdens het evenement wordt je uitgedaagd om zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek door creatieve acties te organiseren. 

Tijdens de SamenLoop zijn er muziekoptredens, verschillende ceremonies en wordt

er per team een kraam beschikbaar gesteld waar (zelfgemaakte) spullen kunnen

worden verkocht. Ook kunnen er per team leuke activiteiten worden georganiseerd

voor het publiek en andere deelnemers. De openheid en eensgezindheid maken van

de SamenLoop een evenement dat iedereen raakt.

Wil je meedoen? Kijk voor meer informatie op https://www.samenloopvoorhoop.nl/Twello of neem contact op met Petra Rabeling (o6-20121955 of wervingslvh@gmail.com). 

Familiezwemmen op vrijdag
De afgelopen periode hebben we een pilot gedraaid met familiezwemmen op de vrijdagavond. Dit bleek een groot succes. Daarom hebben we besloten om het familiezwemmen structureel op te nemen in het aanbod van onze vereniging. Ook in het nieuwe seizoen kunnen ouders, grootouders, broers en zusjes van leden van onze vereniging op vrijdagavond van 19.30-20.15 uur onder begeleiding van een trainer banen zwemmen en hun zwemtechniek ontwikkelen.

Nu familiezwemmen een structureel onderdeel wordt van het aanbod van onze vereniging, is het in het nieuwe seizoen (2018-2019) om verzekeringstechnische redenen nodig om een speciaal lidmaatschap bij onze vereniging af te sluiten als je hier aan wil deelnemen. We willen dat dit aanbod betaalbaar blijft, vandaar dat we het familiezwemmen voor slechts €25,- per kwartaal aan jullie aanbieden. Hopelijk maken ook in het nieuwe seizoen weer veel familieleden gebruik van dit mooie aanbod!

Privacy (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als vereniging moeten we daarom aan een aantal nieuwe wet- en regelgeving voldoen. De eerste stappen hebben we hiervoor reeds ondernomen. Via de nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen. Voor vragen met betrekking tot jouw eigen privacy en de nieuwe wetgeving, stuur dan een bericht naar voorzitter@proteus.nu. 

Zomertraining
Ook tijdens aankomende zomer is er voor de fanatiekelingen weer de mogelijkheid om in het buitenbad te trainen, zie hieronder voor het trainingsschema. 

Let op! Bij de trainingen in de periode 3 juli – 26 juli is er geen trainer/begeleider aanwezig. Het is dan ook niet toegestaan om in je eentje te trainen, zorg ervoor dat je altijd een zwemmaatje bij je hebt!

Periode 3 juli 2018 t/m 26 juli 2018

 • Dinsdag:
  19.00 uur – 20.00 uur: waterpolo dames + heren
 • Donderdag:
  19.00 uur – 20.00 uur: waterpolo dames + heren

Periode 31 juli 2018 t/m 23 augustus 2018

 • Dinsdag:
  19.00 uur – 20.00 uur: waterpolo dames + waterpolo < 17
  20.00 uur – 21.00 uur: waterpolo heren
 • Woensdag:
  19.00 uur – 20.00 uur: zwemmen + waterpolo < 13 + waterpolo < 15
 • Donderdag:
  19.00 uur – 20.00 uur: waterpolo dames + waterpolo < 17
  20.00 uur – 21.00 uur: waterpolo heren

START BINNENTRAININGEN: Maandag 27 augustus 2016

Achter de schermen…
Het bestuur komt minimaal 1 keer per maand bij elkaar om te vergaderen over allerlei uiteenlopende zaken die zich binnen Proteus afspelen. Daarnaast gaan we naar verschillende bijeenkomsten binnen onze gemeente, bezoeken we conferenties van bijvoorbeeld de KNZB, organiseren we diverse activiteiten en geven we richting aan onze commissies. Maar dit gebeurt allemaal achter de schermen. In deze rubriek een kijkje in de bestuurlijke keuken van Proteus.

Op 20 mei hebben wij als bestuur een heidag gehad. Op deze dag zijn wij als bestuur bij elkaar gekomen om dossiers en projecten te bespreken waar we in de reguliere vergaderingen niet voldoende aan toe komen. Het was een erg nuttige dag, waarin we veel hebben kunnen bespreken. Aan de orde kwamen zaken als de nieuwe privacy wetgeving, ons vrijwilligersbeleid en de rol van Proteus binnen de participatiewetgeving in de gemeente Voorst. Heb je vragen over hoe de dag is gegaan, schiet dan gerust een van de bestuursleden aan! 

Sportieve groeten,

Het bestuur

Peter Wiggers (voorzitter)
Marc de Haan (secretaris)
Rick van der Linde (penningmeester & ledenadministratie)
Gerdien Penterman
Heleen van Bemmel
Alissa Harmelink
Rogé van Maasakker

Als er vragen of opmerkingen zijn rondom hierboven besproken of andere onderwerpen, wil je je melden als vrijwilliger of zou je graag eens een bestuursvergadering bij willen wonen? Meld je dan bij Peter Wiggers via voorzitter@proteus.nu