Corona update 8: Versoepelingen

25 juni 2020 om 21:00 uur in . Gepubliceerd door

Beste leden,

Gisteravond vond er weer een persconferentie plaats met nieuwe versoepelingen rondom de Corona maatregelen. “We krijgen meer ruimte omdat we afstand houden.”

Iedereen heeft zich de afgelopen periode netjes gehouden aan het protocol. Dit, in combinatie met de versoepeling van de maatregelen, heeft ervoor gezorgd dat wij met vertrouwen de volgende zaken hebben kunnen besluiten.

1) We zullen dit seizoen trainingen blijven aanbieden tot en met vrijdag 17 juli 2020, dit is een maand later dan gebruikelijk om het uitvallen van trainingen van afgelopen periode te compenseren. Dit betekent dat de protocollen, zoals die nu van kracht zijn, tot en met 17 juli van kracht blijven. 

2) We zullen het seizoen 2020-2021 starten op maandag 17 augustus 2020, dit is eerder dan gebruikelijk om de gemiste trainingen van afgelopen periode te compenseren. De exacte invulling van het trainingsrooster en onder welke voorwaarden we weer gaan beginnen, is afhankelijk van de ontwikkelingen van het Corona virus en de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF, KNZB, gemeente Voorst en zwembad De Schaeck. Hierover zullen we jullie te zijner tijd informeren.

3) Omdat iedereen zich aan de protocollen heeft gehouden en onder de voorwaarde dat onze leden en hun ouders dat ook blijven doen, voeren wij als bestuur onderstaande versoepelingen door. Dit is afgestemd met het zwembad en conform de nieuwe protocollen van NOC*NSF en de KNZB en zal ingaan op woensdag 1 juli 2020.

  • Het maximum aantal leden dat gelijktijdig in het zwembad mag zijn wordt verhoogd, zodat er meer mensen tegelijk kunnen trainen.
  • We heffen de beperking op dat er maar 1 trainingsmoment per lid per week is. We zijn momenteel bezig om het trainingsrooster opnieuw in te richten. Wat vanaf 1 juli voor iedereen precies de trainingsmogelijkheden zijn, wordt later deze week aan jullie gecommuniceerd. Het is van essentieel belang dat het nieuwe trainingsrooster wordt gevolgd en ruilen is nog steeds niet toegestaan. Vragen hierover kunnen worden gericht aan het bestuur via voorzitter@proteus.nu.
  • Tijdens het sporten, in het water, is het niet meer nodig om 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar, maar zodra je training is afgelopen, en je op de kant staat, houden we WEL 1,5 meter afstand! Er mag daarnaast ook weer in partijvorm en met materialen getraind worden.
  • Er mag na afloop van de training weer gebruik worden gemaakt van de douches van zwembad De Schaeck. De overige richtlijnen die gelden vooraf en na afloop van de training blijven van kracht. Denk hierbij aan: kom zo laat mogelijk naar het zwembad, omgekleed aanwezig zijn, wachten bij het hek naast de hoofdingang tot je wordt opgehaald en niet te veel personen in de kleedkamers.
  • Zoals onlangs al gecommuniceerd, is het (voor ouders) weer mogelijk om tijdens onze trainingsuren in de horeca (of buiten op het terras) te verblijven en een consumptie te nuttigen.

>> het protocol voor de herstart van onze trainingen (versie 1 juni 2020) vind je hier. <<

Misschien ten overvloede, maar voor iedereen blijven de algemene richtlijnen gelden: houd afstand van elkaar, zoek de drukte niet op en blijf bij klachten thuis!

Neem bij vragen of onduidelijkheden alsjeblieft contact op met het bestuur via voorzitter@proteus.nu.

Stay safe,

Het bestuur