Nieuwsbrief Proteus oktober 2022

18 oktober 2022 om 13:14 uur in . Gepubliceerd door

Beste leden,

Tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit jaar! Het seizoen is al weer een flink aantal weken geleden van start gegaan. De eerste zwem- en polo wedstrijden zijn alweer geweest en de trainingen draaien op volle kracht.

In deze nieuwsbrief informeren we je over nieuwe vrijwilligers, de algemene ledenvergadering, de opbrengst van enkele acties en sluiten we af met de agenda.

 

Actief bij Proteus – Actief voor Proteus!

In september hebben we verder gewerkt aan het op goede sterkte krijgen van ons vrijwilligerscorps. Het bestuur is hiervoor rechtstreeks in gesprek gegaan met onze polo dames- en herenteams en heeft ook met alle ouders van onze junioren gesproken tijdens de ouderavonden. Het is super dat meerdere mensen van hieruit gehoor hebben gegeven aan de oproep om vanuit hun eigen kennis en skills te helpen Proteus te dragen.

Met 24 aanmeldingen zijn meerdere commissies weer op volle sterkte. Zo is onder meer de belangrijke post PR nu weer goed gevuld en kunnen we op korte termijn weer een W-official cursus organiseren!

We blijven ons inzetten om ook een goede invulling te vinden voor (deels) onbemande posten zoals de sponsorcommissie en voor extra scheidsrechters voor waterpolo.

Wil je ook actief worden voor Proteus? Stuur een mailtje naar nieuwsbrief@proteus.nu, dan nemen we contact me je op en verkennen we samen welke bijdrage voor jou passend is!

 

Algemene Ledenvergadering 11 oktober

Op 11 oktober is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren in totaal 21 mensen aanwezig. Besproken zijn onder meer het visiedocument “Actief Proteus” voor de komende jaren, het vrijwilligersbeleid, de financiële verantwoording en ons huishoudelijk reglement. Vanuit de leden zijn er diverse waardevolle opmerkingen en aanvullingen ingebracht waar we in de komende periode aandacht aan zullen besteden.

Rogé van Maasakker blijft aan als secretaris en Rick van der Linde is herkozen. De nieuwe bestuursleden Rene Koier, Johan Bos, Elvira Flikweert en Willeke van Uum zijn gekozen.

 

Gerdien Penterman: Erelid van Proteus. 

Met dit nieuwe bestuur is ook een bijzonder moment gemarkeerd: Gerdien Penterman heeft na 30 (!!) jaar actieve inzet in het bestuur van Proteus het stokje overgedragen aan een deels ‘nieuwe garde’. Voor deze lange tijd inzet in het bestuur mag zij zich vanaf nu  “erelid” noemen. Gelukkig blijft haar kennis en ervaring, net als die van voormalig bestuursvoorzitter Peter Wiggers, beschikbaar voor de vereniging en het huidige bestuur vanuit een informele en waardevolle adviseursrol.

 

Opbrengsten acties 

Ook op financieel vlak hebben we als leden mooie inzet getoond de afgelopen periode! Samen hebben we het volgende gerealiseerd voor onze vereniging:

  • Salland actie. Opbrengst:  € 350,-
  • Klompenfeest. Opbrengst:  € 1250,-
  • Rabo actie. Opbrengst: € 411,-
  • Zwem7daagse. Opbrengst:  € 3700,- korting op de badhuur

De uitslag van de Jumbo actie is op moment van schrijven nog niet bekend.

De opbrengst zetten we in voor de verdere ondersteuning van de jeugd en voor de verdere ondersteuning van technische ontwikkeling van onze leden.

Al met al een super resultaat en ook hier, dank je wel voor jouw inzet!

 

Agenda

In de komende herfstvakantie (regio midden) geldt het volgende: :

  • maandag 24 oktober: trainingen gaan door.
  • dinsdag 25 oktober: trainingen vervallen
  • woensdag 26 oktober : trainingen vervallen
  • vrijdag 28 oktober: trainingen vervallen

Allen (alvast) een hele fijne herfstvakantie!!