Preventie door proteus

5 februari 2018 om 14:46 uur in , , . Gepubliceerd door

Projectteam de Loep is in 2017 gestart met het interviewen van inwoners van de gemeente Voorst om de maatschappelijke problemen in kaart te brengen. Al deze interviews zijn verwerkt tot een bloemlezing, waarop het projectteam ‘De Loep’ een analyse heeft gemaakt. De analyse heeft geleid tot 18 schema’s waarin de belangrijkste problemen die zijn onderkent. Zie voor meer informatie de volgende website:https://www.voorst.nl/onderdeloep.

Kick-off preventie bij Proteus
Dinsdag 30 januari is de kick-off georganiseerd. Hierbij waren leden van Proteus (de klankbordgroep) en leden van het projectteam ‘De Loep’ aanwezig. Tijdens de kick-off zijn de resultaten van de analyse, welke van toepassing zijn voor onze vereniging, gedeeld. Vervolgens is door de aanwezigen er per relevant schema gebrainstormd wat proteus kan doen om preventie te plegen. De brainstorm heeft geleid tot actiepunten. Tijdens een volgende bijeenkomst zullen de actiepunten worden teruggekoppeld en worden besproken.

Zie voor een impressie de foto.

Aanwezig namens de projectgroep ‘De Loep’: Niek van Gurp en Jessica de Vries.

Aanwezig namens de klankbordgroep van Proteus: Karen Verschuren, Jose Overmars, Marijke Peusken, Miriam ter Wechel, Richard Diks, Miranda Penterman, Heleen van Bemmel

Namens de klankbordgroep ‘preventie door Proteus’

Een sportieve groet
Heleen van Bemmel en Marc de Haan