Uitnodiging Algemene Vergadering Proteus

15 september 2022 om 19:21 uur in . Gepubliceerd door

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

De Algemene Vergadering is voor alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. Hier kan je horen hoe het met de club gaat en hoe de toekomst er voor de club uit ziet.

Heb je goede ideeën, ben je het ergens niet mee eens, op de AV kan je mee praten en je mening geven over onze club.

Kortom, alle hulp voor de club is welkom, zorg dat je aanwezig bent en praat mee over Proteus.

Wanneer:    11 oktober 2022
Waar:           Hotel Restaurant Taverne, H.W. Iordensweg 3, Twello
Inloop:        19:30 uur
Aanvang:    20:00 uur

De agenda van deze vergadering vind je hier.

De jaarstukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Tevens kunnen de stukken, met uitzondering van de financiële stukken, vanaf 6 oktober 2022 digitaal worden opgevraagd door een email te sturen naar voorzitter@proteus.nu.

Afmeldingen voor de AV kunnen worden gestuurd naar voorzitter@proteus.nu. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar iemand willen machtigen om voor u te spreken tijdens de AV, dan kunt u een machtigingsformulier vinden via deze link. Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd voor de start van de AV.

Het bestuur van TZ&PC Proteus

René Koier ( Onbenoemd voorzitter)

Rogé van Maasakker (secretaris a.i.)

Rick van der Linde (penningmeester & ledenadministratie)

Gerdien Penterman

Willeke van Uum (Onbenoemd)

Johan Bos (Onbenoemd)

Elvira Flikweert (Onbenoemd)

Privacy statement
Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens voor deze nieuwsbrief. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Je kunt je op ieder gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Je kan je instellingen wijzigen of uitschrijven van deze lijst