Update naar aanleiding van Corona

23 maart 2020 om 22:21 uur in . Gepubliceerd door
Beste leden,
Er is de afgelopen week veel gebeurd. Nederland zit grotendeels in quarantaine en de sport is overal tot stilstand gekomen. Wij hopen dat iedereen gezond is en wensen iedereen heel veel sterkte in deze pittige tijden.
Wat betreft onze vereniging. 
De periode waarin er geen activiteiten door Proteus worden georganiseerd, dan wel ondersteund, is verlengd tot 1 juni 2020. Zwembad De Schaeck is tot die tijd gesloten en ook de zwem- en waterpolowedstrijden in andere zwembaden gaan niet door. De KNZB heeft alle competities afgelast. Wat hiervan de gevolgen precies zijn voor de lopende zwem- en waterpolo competities en voor die van volgend seizoen is nog niet duidelijk. Of we voor de zomer nog gaan trainen is ook onduidelijk, maar gezien de huidige situatie rekenen we daar momenteel niet op.
We begrijpen dat het voor iedereen aanpassen is en zodra wij over nieuwe informatie beschikken zullen we jullie hierover verder informeren.
Contributie
In de maand maart wordt er normaalgesproken contributie geïnd. Als bestuur kunnen we momenteel nog niet geheel overzien wat de (financiële) gevolgen zijn van het opschorten van onze activiteiten en hoe zwembad De Schaeck en de KNZB hier mee omgaan.
Daarom zouden we jullie begrip willen vragen voor het volgende.
– De contributie van dit kwartaal wordt volgens planning geïnd. De afschrijving zal binnenkort plaatsvinden.**
– Eventuele financiële meevallers, in verband met het uitvallen van onze activiteiten, zullen worden verrekend met de volgende contributie inning.
 
**Mocht u om wat voor reden dan ook niet kunnen doen aan uw betalingsverplichting neem dan zo snel mogelijk contact op met onze penningmeester Rick van der Linde: penningmeester@proteus.nu
 
Leven er vragen of is er behoefte aan aanvullende informatie schroom dan niet om contact op te nemen met het bestuur: voorzitter@proteus.nu.
Stay safe!
Het Bestuur