menu

Afmelden

Je hebt besloten om je af te melden als lid. Dit vinden we jammer. We hopen dat je je keuze bespreekbaar hebt gemaakt met je trainer of begeleider, zodat de reden van je vertrek en eventuele feedback bekend is. Om je af te melden dien je een e-mail te sturen naar de ledenadministratie, via ledenadministratie@proteus.nu.

LET OP!
Afmeldingen kan slechts twee keer per jaar, vóór 1 januari of 1 juli van het lopende seizoen* te zijn ingediend bij de ledenadministratie. Zeg je na een van deze data op, dan ben je weer voor een half seizoen lid.

*Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.