menu

Contributie

Jaarlijks wordt de contributie van Proteus vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering. Met vragen over de contributie kun je terecht bij de penningmeester van Proteus via penningmeester@proteus.nu.

**Indien de tarieven van de KNZB worden verhoogd, belasten wij als vereniging deze tarieven aan het begin van het kalenderjaar (boekjaar KNZB, 1 januari – 31 december) automatisch door.