Bestuur november 2018

25 november 2018 om 11:03 uur in , . Gepubliceerd door

Familiezwemmen
Na onze succesvolle pilot afgelopen jaar is het familiezwemmen sinds dit jaar een vast onderdeel van ons zwemaanbod. Op vrijdagavond van 19.30-20.15 kunnen familieleden van onze leden, onder begeleiding van een trainer, banen zwemmen en zich ontwikkelen in de zwemsport. In plaats van wachten tot je zoon of dochter klaar is met trainen, bieden we jullie de gelegenheid om jezelf in het zweet te werken! En dat voor slechts € 25,- per kwartaal. 

Nieuwjaarsborrel 4 januari 2019
Zoals ieder jaar luiden we het nieuwe jaar gezamenlijk in tijdens onze Nieuwjaarsborrel. Dit jaar doen we het een klein beetje anders dan de afgelopen jaren. In plaats van de zondagmiddag, zal ons moment om gezamenlijk te proosten op het nieuwe jaar plaatsvinden op vrijdag 4 januari 2019. Meer informatie over dit mooie samenzijn volgt, maar hou in ieder geval de eerste vrijdagavond van het nieuwe jaar vrij om het nieuwe jaar in te luiden!

Algemene Vergadering van 24 oktober 2018
Op 24 oktober j.l. vond de Algemene Vergadering van onze vereniging plaats. Het moment waarop we de koers van de club bepalen en alle leden welkom zijn om mee te praten. Een aantal leden heeft deze kans aangepakt en meegepraat op deze woensdag avond in Hotel Restaurant Taverne te Twello. De avond is voorspoedig verlopen, waarbij het belangrijkste discussiepunt de wetswijzigingen rondom BTW en de sportvrijstelling die hiermee gepaard gaat, meer informatie over deze wetswijzigingen vinden jullie hier.

Deze wetswijziging zou gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de huur van ons badwater en de contributie. De AV is met het voorstel gekomen (en ermee akkoord gegaan) om de contributie niet te verhogen tenzij de wetswijziging rondom de BTW gevolgen heeft voor de hoogte van onze badhuur. Op 21 november heeft het bestuur een vergadering gehad met het stichtingsbestuur van zwembad De Schaeck, waar we de toezegging hebben gekregen dat de badhuur per 1 januari alleen wordt verhoogd met de jaarlijkse indexatie. Hierdoor kunnen we jullie het heugelijke feit meedelen dat de contributie dit seizoen niet verhoogd zal worden. 

Mocht (ouders en/of verzorgers van) leden geïnteresseerd zijn in de jaarverslagen van het bestuur of de andere commissies, dan kunnen die worden opgevraagd via voorzitter@proteus.nu. 

Aanbieding Salland Zorgverzekeringen
De zorgverzekeraar Salland wil graag iets terug doen voor de regio: 

“Sportclubs zetten hun leden letterlijk in beweging. En naast goede zorg bieden is dat precies de missie van Salland Zorgverzekeringen. Deze actie is mogelijk, omdat Salland geen geld investeert in grote landelijke radio- of tv-reclames. Dit geld besteden wij liever aan sportclubs die er mooie dingen mee kunnen doen, die ook weer bijdragen aan de missie van Salland.” 

Salland heeft sinds deze maand een collectieve zorgverzekering voor Proteus-leden en hun familie. De leden van Proteus profiteren van een aantrekkelijke korting op de zorgpremie bij Salland en de vereniging krijgt een bijdrage van Salland voor ieder lid dat overstapt naar de collectieve zorgverzekering. Een win-win. Lees meer informatie in een van de andere artikelen van deze nieuwsbrief of op https://www.salland.nl/proteus 

Verbouwing zwembad De Schaeck
Ons binnenzwembad bestaat al meer dan 25 jaar. Het is dus tijd voor een vernieuwing van een aantal belangrijke zaken om ervoor te kunnen zorgen dat wij met plezier kunnen blijven sporten in óns zwembad. Daarom zal van 12 t/m 28 april 2019 het zwembad gesloten zijn. Onder andere de beweegbare bodem en het dak zullen worden vernieuwd. We zullen jullie de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de beschikbaarheid van het zwembad voor onze trainingen. Wordt vervolgd. 

Actieboek Voorst onder de Loep
De gemeente Voorst is van mening dat we samen vaker maatschappelijke problemen kunnen voorkomen. Het projectteam ‘De Loep’ onderzoekt met de samenleving hoe we dit kunnen bereiken. Eind september is er een actieboek gepresenteerd aan de gemeente raad met daarin 105 acties die bijdragen aan een vitaler Voorst. Ook onze vereniging zet zich in om hier aan bij te dragen. Hierdoor worden wij door de gemeente zien als een voorbeeld vereniging en staan er 5 van de acties, die wij als vereniging doen om van de gemeente Voorst een vitalere samenleving te maken, beschreven in dit actieboek. Je kunt het actieboek en meer informatie over dit programma vinden via: https://www.voorst.nl/onderdeloep/   

Sportieve groeten,

Het bestuur

Peter Wiggers (voorzitter)
Marc de Haan (secretaris)
Rick van der Linde (penningmeester & ledenadministratie)
Gerdien Penterman
Alissa Harmelink
Rogé van Maasakker

Als er vragen of opmerkingen zijn rondom hierboven besproken of andere onderwerpen, wil je je melden als vrijwilliger of zou je graag eens een bestuursvergadering bij willen wonen? Meld je dan bij Peter Wiggers via voorzitter@proteus.nu