menu

Over ons

De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is de zwemsportvereniging uit het Gelderse dorp Twello, opgericht op 11 september 1968. We zijn een middelgrote zwemsportvereniging met ongeveer 220 leden tussen de 5 en 70 jaar. Sinds de oprichting van de vereniging is het onze missie om onze leden de gelegenheid te bieden te kunnen waterpoloën en wedstrijden te zwemmen en hun verdere ontwikkeling in de zwemsport te bevorderen. Spelvreugde en een goede sfeer staan hierbij voorop, waarbij we een zo goed mogelijk resultaat proberen te behalen. Dit doen we sinds onze oprichting in ons vertrouwde thuisbad De Schaeck in Twello, waar we sinds 1992 ook van het overdekte wedstrijdbad gebruik maken.

TWELLOSE WATERKRACHT (visie 2015-2020)

Als vereniging hebben we al veel zaken goed op orde. We beschikken over veel vrijwilligers, zijn financieel gezond en hebben een bloeiende jeugdafdeling. Deze sterke punten en hieruit voortkomende activiteiten worden gestuurd door onze visie op de toekomst. Deze visie is samen te vatten in de volgende zin: Proteus is een gezonde zwemsportvereniging waar prestatie en plezier hand in hand gaan! Deze visie is opgebouwd uit drie onderdelen: gezond, zwemsportvereniging en de combinatie van plezier en prestatie.

Een korte uitleg per onderdeel:

Gezond: Een gezonde vereniging, moet in deze visie in een breed perspectief worden beschouwd. Het gaat daarbij niet alleen om financiële gezondheid, maar ook om voldoende en gekwalificeerd kader en een vereniging die veilig is, waar sportiviteit en respect belangrijke waarden zijn. Hier wordt de komende jaren gericht beleid op gevoerd.

Zwemsportvereniging: Proteus biedt twee zwemsporten aan, wedstrijdzwemmen en waterpolo. Twee zwemtakken die niet elkaars concurrenten zijn, maar elkaar enorm kunnen versterken. In de komende jaren gaan we bewust aandacht schenken aan een betere samenwerking tussen beide afdelingen binnen onze club.

Prestatie en plezier: Binnen de vereniging lag de focus vaak op het plezier element van de sport. Leden moesten het vooral “gezellig” hebben. Succes was daardoor sterk afhankelijk van individueel talent en toeval. De komende jaren wordt er bewust ingezet op een kwaliteitsverbetering binnen de vereniging. Waarbij extra aandacht is voor de jeugdleden. Gekwalificeerde trainers en meer trainingsuren zijn uitgangspunten, maar het is belangrijk dat de minder getalenteerde sporters ook nog steeds voldoende aandacht krijgen binnen de verenging. Want we bestaan als vereniging voor al onze leden!