menu

Reglementen

Proteus kent een aantal documenten waarin regels, richtlijnen en afspraken zijn vastgelegd. Dit zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode. Elk van deze documenten is hieronder weergegeven.

Statuten
In de Statuten van Proteus is bij onze oprichting onder andere vastgelegd wat het doel van onze vereniging is, de verplichtingen die onze leden hebben, de wijze waarop de Algemene Vergadering bijeengeroepen wordt en de wijze van benoeming van het Bestuur. De Statuten zijn opgesteld aan de hand van de Nederlandse wet.

Klik hier voor de Statuten van Proteus.

Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is een set van regels en richtlijnen die ter detaillering en aanvulling dient op de statuten. Het Huishoudelijk Reglement kan alleen door de Algemene Vergadering worden gewijzigd.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van Proteus.

Beleid Sportiviteit, Veiligheid en Respect
Proteus hecht veel waarde aan het hebben en houden van een veilig sportklimaat. Daarom heeft de werkgroep ‘Code Blauw’ zich bezig gehouden met het opstellen van een beleid ten aanzien van sportiviteit, veiligheid en respect, met als doel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Klik hier voor het beleid Sportiviteit, Veiligheid en Respect van Proteus.

Gedragscode
In de Gedragscode is vastgelegd welk gedrag en welke houding Proteus van haar leden, vrijwilligers, toeschouwers en betrokkenen verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Op deze manier hoopt Proteus dat iedereen zich als waardig lid van de vereniging gedraagt. Daarnaast wil het Bestuur met deze Gedragscode een sfeer creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt.

Klik hier voor de Gedragscode van Proteus.