menu

Sportiviteit en respect

Steeds vaker komt sport negatief in het nieuws vanwege incidenten met betrekking tot geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Als vereniging wil Proteus zich wapenen tegen dit grensoverschrijdend gedrag. Het Bestuur zet in op proactieve en reactieve maatregels tegen elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal, digitaal of fysiek gedrag, waardoor je je niet veilig voelt bij het beoefenen van je zwemsport.

Dit doet Proteus op de volgende manieren:

  • Een gedragscode die hier te vinden is;
  • We hebben een sportief coachen traject gevolgd met onze trainers en coaches;
  • Alle trainers en begeleiders van jeugdleden moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen;
  • We hebben twee vertrouwenspersonen, de huisartsen Dhr. Scholte en Mevr. Scholte-Talsma uit Twello, aan onze vereniging verbonden;
  • We zetten in op voldoende EHBO’ers langs het bad tijdens onze wedstrijden en trainingen;
  • We gaan het ‘Code Blauw: Zwem Sportief’ traject van de KNZB binnen onze vereniging uitrollen.

Leden, ouders, trainers, coaches, scheidsrechters, officials en bestuurders moeten gezamenlijk optreden om het sportplezier binnen onze vereniging te stimuleren en ingrijpen als het fout gaat. Zo houden we sporten bij Proteus leuk!

Iedereen kan hier een steentje aan bijdragen door:

  • Respect te tonen voor elkaar, voor de sportlocatie en de materialen van de vereniging;
  • Open te staan voor iedereen (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur);
  • Elkaars grenzen te accepteren;
  • Elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.

Klik hier voor het beleid Sportiviteit, Veiligheid en Respect van Proteus.