menu

Vertrouwenspersoon

Het Bestuur van Proteus hoopt dat, als onze leden en betrokkenen vragen, vermoedens of een melding willen doen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag*, zij hiervoor eerst contact opnemen met hun begeleider, trainer, commissie of het bestuur. Mocht dit niet mogelijk zijn en is anoniem overleg gewenst, dan kan er contact opgenomen worden met één van de vertrouwenspersonen van Proteus.

Bij onze vertrouwenspersonen kun je in de eerste plaats in vertrouwen je verhaal kwijt. Vervolgens kijkt de vertrouwenspersoon samen met jou welke stappen ondernomen dienen te worden. De rol van de vertrouwenspersonen van Proteus is die van onafhankelijke eerste opvang en hulpverlening.

Het Bestuur heeft als belangrijke verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilige sportomgeving. Daarom heeft het Bestuur de huisartsen Dhr. Scholte en Mevr. Scholte-Talsma uit Twello gevraagd vertrouwenspersoon voor de leden van Proteus te worden.

Beide vertrouwenspersonen zijn werkzaam bij het Medisch Centrum Twello en elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch te bereiken via 0571-271555.

*Wat verstaan we onder grensoverschrijdendgedrag? – Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal, digitaal of fysiek gedrag waardoor je je niet veilig voelt bij het beoefenen van je zwemsport.

Arnold ScholteArnold Scholte

mw. Sandra Scholte-TalsmaSandra Scholte-Talsma