menu

Waterpolocommissie

De Waterpolocommissie wil de sport waterpolo laten groeien voor Proteus. Zowel groei in kwantiteit, het aantal deelnemers, als de prestatie en kwaliteit voor onze teams. De Waterpolocommissie verzorgt de randvoorwaarden om waterpolotraining en -wedstrijden te faciliteren. Daarnaast draagt zij het waterpolobeleid uit, beginnend bij de minipolo, het jeugdwaterpolo met uiteindelijke doorstroom in de seniorenteams.

Concreet voert de commissie de volgende taken uit:

  • Maken van de teamindeling;
  • Verzorgen en evalueren van het trainers- en coachesgilde;
  • Opstellen wedstrijd- en w-officialrooster;
  • Uitnodigen van leden en ouders voor deelname scheidsrechter- en/of w-officialcursus;
  • Uitvoeren waterpolobeleid van de KNZB;
  • Verzorgen van ouderavond voor jeugdleden.

Om deze werkzaamheden goed te volbrengen, vergadert de commissie iedere maand.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de Waterpolocommissie via waterpolo@proteus.nu.