menu

Zwemcommissie

De Zwemcommissie wil het zwemmen laten groeien voor Proteus. Zowel groei in kwantiteit, het aantal deelnemers, als de prestatie en kwaliteit van de zwemmers. De zwemcommissie verzorgt de randvoorwaarden voor zwemtrainingen en -wedstrijden. Dit doet de commissie in de lijn van het zwembeleid van de vereniging.

De commissie wordt ondersteunt door het wedstrijdsecretariaat. Dit secretariaat is verantwoordelijk voor de organisatie van de competitiewedstrijden, het brevetzwemmen en de clubkampioenschappen.

In de trainingen maakt Proteus gebruik van de Swimkick methode van de KNZB waarbij het uitgangspunt is dat kinderen (6 t/m 12 jaar) leren zwemmen op basis van een goede techniek en later pas leren trainen.

Concreet voert de commissie de volgende taken uit:

  • Bepalen wedstrijdselectie;
  • Verzorgen en evalueren van het trainersgilde;
  • Opstellen wedstrijdrooster;
  • Uitnodigen van leden en ouders voor deelname officialcursus;
  • Uitvoeren zwembeleid van de KNZB;
  • Verzorgen van ouderavond voor jeugdleden.

Om deze werkzaamheden goed te volbrengen, vergadert de commissie iedere maand.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de Zwemcommissie via zwemmen@proteus.nu.